Birgit Van Hout

Als regionaal vertegenwoordigster van het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties in Brussel, trad Birgit Van Hout toe tot de Raad van Bestuur van Fairtrade in 2019, gedreven door een passie voor economische en sociale rechtvaardigheid. Niet alleen is het recht op een eerlijk loon en behoorlijke arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Fairtrade-model is ook een manier om de Duurzame Ontwikkelingsagenda uit te voeren, waarin Staten, de privésector en de internationale gemeenschap opgeroepen worden om niemand achter te laten.

Master in de rechten van de Université de Louvain (KUL) met bijkomende Masters in Internationale Politiek (ULB) en Internationale Mensenrechten (Universiteit van Genève), begon Birgit Van Hout haar loopbaan als juridisch adviseur van de Commissaris-generaal voor vluchtelingen in België, alvorens een internationale carrière aan te vatten. Sinds 1997 werkte ze aan de bevordering van de mensenrechten en democratie in Guatemala, Oost-Timor, Bosnië, Centraal-Azië, Palestina, Venezuela en Togo met verschillende afdelingen van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Ze leidde ook een niet-gouvernementele organisatie (NCCJ) in de Verenigde Staten, die de dialoog tussen culturele, raciale en religieuze gemeenschappen bevorderde.

Als pleitbezorger voor gendergelijkheid, werd Birgit verkozen als vertegenwoordigster van het vrouwelijk personeel van het VN Mensenrechtenbureau voor de periode 2016 - 2018. In deze hoedanigheid werkte ze samen met de Raad van Bestuur van de VN om vorm te geven aan de nieuwe pariteitsstrategie van Secretaris-generaal Antonio Guterres voor het VN systeem.