De basisprincipes van Fairtrade

De term Fairtrade bestaat uit twee Engelse woorden: 'fair' en 'trade', wat 'eerlijk' en 'handel' betekent. Het gaat dus, zoals deze woorden al doen vermoeden, om eerlijke handel. De oorsprong ervan brengt ons meer dan vijftig jaar terug in de tijd. Als reactie op de toenemende hongersnood en armoede in de landen van het Zuiden, zette één idee onze manier van denken op zijn kop: “Trade, not aid”.

"Trade, not aid"

In plaats van de symptomen van armoede aan te pakken, spitst het principe “trade, not aid” zich toe op één van de belangrijkste oorzaken ervan: de werking van internationale handel. Meer specifiek:de ongelijke machtsverhoudingen tussen grote bedrijven en de boeren uit het Zuiden, die op kleine schaal werken om niet alleen hun gezin, maar ook de rest van de wereld te voeden. 70% van ons voedsel is immers afkomstig uit de familiale landbouw. Hoewel ze de leveranciers zijn voor een groot deel van onze voeding, leven deze producenten zelf vaak in precaire omstandigheden. Vandaag lijden meer dan 840 miljoen mensen (1 op 8) op aarde aan ondervoeding; de meerderheid daarvan is landbouw(st)er.Die armoede heeft verschillende oorzaken, maar handel speelt daarbij een grote rol. Vooral in de regio's die economisch sterk afhankelijk zijn van de uitvoer van hun producten.

Changing trade, changing lives

Fairtrade biedt een systeem dat het mogelijk maakt om internationale handel te voeren met meer rechtvaardigheid, respect en gelijkheid. Het Fairtrade systeem plaatst alle betrokken actoren op gelijke voet: de producenten die zich hebben georganiseerd in netwerken, de industrie, de bedrijven, de burgers en consumenten, de overheid en het maatschappelijk middenveld. Elk van hen heeft de macht om de realiteit van de handel vandaag te veranderen. Eén van de eerste opdrachten van Fairtrade bestaat erin om de markt open te stellen voor gecertificeerde producenten. Een andere opdracht is bruggen slaan tussen alle spelers, om hen zo te wijzen op de uitdagingen in verband met eerlijke handel. Die zijn vandaag niet los te koppelen van de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDG's).